Synergy Shabbat

adatshalom-synergy-logo

SYNERGY SHABBAT DINNER – MAY 19, 2017